CentreCEES
Data12 set. 2022 - 19 juny 2023
LlocRonda Camprodon, 2 08500 Vic
Tècnic/a en futbol

Aquests estudis capaciten per dur a terme activitats d’iniciació al futbol i de promoció de la modalitat esportiva en categories infantils i en categories inferiors d’adults. També capacita per acompanyar l’equip durant la pràctica esportiva.

Matèries i continguts que s’imparteixen

Els continguts s’organitzen en quatre blocs de crèdits teoricopràctics: el bloc comú, format per crèdits que constitueixen les bases científiques i psicopedagògiques necessàries per a l’inici, l’adaptació i el perfeccionament de l’especialitat; el bloc complementari, format per crèdits relacionats amb el coneixement de l’entorn social i els recursos tecnològics de l’àmbit de l’esport; el bloc específic, format per crèdits de caràcter científic, tècnic i pràctic corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat esportiva, i el bloc de formació pràctica, que es fa en centres on es poden aplicar els coneixements i les destreses adquirits.

PRIMER NIVELL 

Bloc comú 

 • Bases Anatòmiques i Fisiològiques de l’Esport I
 • Bases Psicopedagògiques de l’Ensenyament i l’Entrenament I
 • Entrenament Esportiu I
 • Fonaments Sociològics de l’Esport
 • Organització i Legislació de l’Esport I
 • Primers Auxilis i Higiene en l’Esport

Bloc específic 

 • Desenvolupament Professional I
 • Direcció d’Equips I
 • Metodologia de l’Ensenyament i l’Entrenament del Futbol I
 • Preparació Física I
 • Regles del Joc I
 • Seguretat Esportiva
 • Tàctica i Sistemes de Joc I
 • Tècnica Individual i Col·lectiva I

Bloc complementari 

 • Terminologia Específica Catalana
 • Fonaments de l’Esport Adaptat

Bloc de formació pràctica 

SEGON NIVELL

Bloc comú

 • Bases Anatòmiques i Fisiològiques de l’Esport II
 • Bases Psicopedagògiques de l’Ensenyament i l’Entrenament II
 • Entrenament Esportiu II
 • Organització i Legislació de l’Esport II
 • Teoria i Sociologia de l’Esport

Bloc específic 

 • Desenvolupament Professional II
 • Direcció d’Equips II
 • Metodologia de l’Ensenyament i de l’Entrenament del Futbol II
 • Preparació Física II
 • Regles del Joc II
 • Tàctica i Sistemes de Joc II
 • Tècnica Individual i Col·lectiva II

Bloc complementari 

 • Terminologia Específica Estrangera
 • Equipaments Esportius
 • Informàtica Bàsica Aplicada

Bloc de formació pràctica 

Què necessito per accedir-hi?

Per accedir al primer nivell cal complir els requisits següents:

 1. Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests requisits han de superar el curs específic per a l’accés a cicles de grau mitjà o una prova general d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.
 2. Superar una prova específica.

Per accedir al segon nivell cal haver aprovat el primer nivell de l’especialitat.

Fotografies
Quines són les sortides acadèmiques i professionals

Les persones que superen el primer nivell obtenen un certificat que els permet accedir:

 • al segon nivell i
 • al món laboral, com a:
  • entrenador o entrenadora de futbol en categories infantils i en categories inferiors d’adults,
  • acompanyant de l’equip durant la pràctica esportiva i
  • promotor o promotora de futbol.

Les persones que superen el segon nivell obtenen un títol de tècnic o tècnica d’esport, que els permet accedir:

 • a un cicle de grau superior d’ensenyaments esportius de la modalitat de futbol, si  tenen el títol de batxiller o batxillera (o equivalent a efectes acadèmics) i acrediten els requisits esportius corresponents, o bé;
 • a un cicle de grau superior de formació professional de la família d’activitats físiques i esportives, si en superen la prova d’accés o bé tenen el títol de batxiller o batxillera;
 • al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que queden convalidades), i
 • al món laboral, en feines relacionades amb:
  • l’entrenament de futbolistes i equips,
  • l’entrenament especialitzat en el perfeccionament de l’execució tècnica i tàctica dels i de les futbolistes,
  • la direcció de jugadors o jugadores i equips durant els partits de futbol i
  • l’arbitratge.

Per a més informació:

info@cees.cat

www.cees.cat

600 572 508

Final Quiz