Equus Vic
Escola de formació eqüestre

+Info

EQUUSVIC és una entitat privada amb una clara vocació social, situada a la part Nord dels Seminari de Vic. Ofereix formació eqüestre a públic infantil, juvenil i adult des de nivell d’iniciació fins a nivell avançat. Es realitzen activitats extraescolars i es tenen convenis de col·laboració amb diferents entitats educatives i socials. També s’ofereixen sortides i excursions a cavall per la zona verda del Puig dels Jueus, sessions d’hipoteràpia i casals per nens/es durant els períodes de Nadal, Pasqua i estiu. Es pretén que a més dels serveis rebuts totes les persones trobin un lloc agradable per passar el seu temps de lleure. EQUUSVIC ofereix un tracte personalitzat en un ambient casolà i de proximitat i es potencien els aspectes relacionats amb el respecte, la responsabilitat i l’empatia envers a les persones, els animals i l’entorn. El centre, situat en un lloc immillorable, ofereix formació eqüestre, pupil·latge de cavalls, sortides i excursions a cavall, serveis de doma, hipoteràpia i horseball.