fbpx
93 886 15 55
info@seminarivic.cat

Dades

Algunes dades que et permeten conèixer més aquest singular edifici de la capital d’Osona. Dades relacionades amb l'equip de treball:

.

Estabilitat93,5%

Estabilitat. Prop del 95% de les persones que formen part de l’equip de treball del Seminari Vic tenen d’un contracte fixe, donant confiança, seguretat i visió de futur.

Conciliació87,1%

ConciliacióGairebé el 90% de les persones que treballen al Seminari Vic disposen d’una jornada laboral intensiva, fet que es valora molt positivament per la conciliació familiar, personal i laboral.

Gènere70,9%

Gènere. Més del 70% de les persones del Seminari Vic són de gènere femení. Destacar que el 60% dels llocs de treball amb responsabilitat estan ocupats per dones.

Fidelitat64,5%

Fidelitat. Més del 60% de les persones de l’equip de treball fa més de 4 anys que tenen una vinculació professional, formant així un equip ferm i compromès.

.

Dades relacionades amb l'economia:

.

Formació24%

Formació. Més del 20% dels ingressos generals són en conceptes formatius, ja sigui pel lloguer d’aules i habitacions com per cursos i accions formatives pròpies que s’imparteixin. 

Allotjament12%

Allotjament. Més del 10% dels ingressos generals procedeixen del lloguer d’habitacions en les distintes modalitats que van des de un sol llit per habitació, a les habitacions de 12 places en lliteres. 

Serveis25%

Serveis. El 25% dels ingressos generals corresponent a serveis associats a les activitats principals, tals com l’aparcament, el lloguer d’espais d’entitats amb seu fixe com altres diversos. 

Restauració39%

Restauració. Quasi bé el 40% dels ingressos generals procedeixen de serveis de restauració, complementaries a les activitats que es desenvolupen en el Seminari, ja sigui formatives, com d’estades com de personal que treballa en l’edifici. 

Inversions11%

Inversions. El Seminari destina entre un 10% i un 15% dels seus ingressos a inversions i arranjaments del mateix edifici, per a posar-lo en les millors condicions de seguretat, barreres arquitectòniques, espais més diàfans i amb millors prestacions.