fbpx
93 886 15 55
info@seminarivic.cat

Monitoratge

Servei de monitoratge

S’ofereix a les escoles la gestió integral del servei de menjador escolar. Un servei que s’adapta a les necessitats de cada centre docent. Som un equip de persones formades que treballa perquè el menjador no només sigui un espai on els alumnes satisfan les seves necessitats alimentàries, sinó també un espai de lleure educatiu que fomenti la salut, els hàbits i els valors; sempre en coherència amb el projecte educatiu de l’escola.

El menjador és un espai educatiu que forma part de l’escola i per tant s’ha de regir per la mateixa línia educativa. La gestió del menjador escolar es fa juntament i amb la participació de la comunitat educativa de cada escola i també amb les famílies.

L’hora de dinar és un temps important per a l’educació, l’aprenentatge d’hàbits i la convivència dels alumnes d’un centre escolar. Des del menjador treballem perquè els infants siguin conscients de les seves necessitats nutritives, per les actituds positives davant d’aliments que desconeixen, per aprendre a menjar de tot sempre segons les necessitats de cadascú, per l’ús correcte dels utensilis de taula i per seure bé, per les actituds responsables, d’autonomia, de col·laboració, de participació i de convivència.

El migdia també és un temps de descans, de pausa de la jornada escolar. Tenim presents les necessitats d’esbarjo dels infants i aprofitem la riquesa d’aquest temps per aprendre mitjançant el joc, el joc lliure, el compartir, la creativitat. Aprofundint en aquest espai es poden organitzar de manera esporàdica, setmanalment o quan es consideri oportú, tallers i activitats dirigides als infants.

Per poder gestionar el servei de menjador escolar amb seguretat i èxit creiem que és indispensable l’existència d’un equip estable de monitors/es; la presència d’un/a referent infantil i un/a referent de lleure; ambdues acompanyades per la figura d’un/a coordinador/a. Aquesta darrera figura de formació permanent ha d’estar del tot connectada amb la resta d’agents educatius de l’escola.

L’equip de monitores i monitors reben a l’inici de cada curs una formació pensada per donar respostes a les necessitats de cada moment i per poder-ho fer amb qualitat i criteris pedagògics. Durant tot el curs es fa seguiment i acompanyament de tot l’equip.

Per a més informació: formacio@seminarivic.cat