fbpx
93 886 15 55
info@seminarivic.cat

Estiu 2021

14 set. 2022

El Seminari Vic acull el primer itinerari formatiu específic (IFE) de la Fundació Sant Tomàs

  • Es tracta d’una proposta formativa que permet incrementar l’autonomia personal per a joves de necessitats educatives especials

Sant Tomàs ha començat a impartir el primer itinerari formatiu específic (IFE) de l’entitat. Després de temps de reclamar-lo, el departament d’Ensenyament ha concedit la titulació d’Auxiliar en Vendes i Atenció al Públic (AVAP) a la Fundació Sant Tomàs que des del passat 7 de setembre l’està impartint a les instal·lacions del Seminari Vic.

L’IFE és un estudi postobligatori professionalitzador adreçat a joves amb necessitats educatives especials que vulguin assolir un primer nivell de qualificació professional. Aquesta proposta educativa permet incrementar l’autonomia personal i l’assoliment de competències professionals que facilitin la transició a la vida adulta i la integració social per mitjà del treball. 

Actualment hi ha 36 centres a Catalunya que imparteixen aquesta formació a persones amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada. Totes elles no han d’haver obtingut el títol de graduat en ESO i han de tenir un dictamen d’escolarització o informe de reconeixement de necessitats educatives.