CentreCEES
Data12 set. 2023 - 3 juny 2024
Llochttp://www.cees.cat
Tècnic/a Esportiu/iva Futbol i futbol Sala

Futbol, juntament amb futbol sala, és una especialitat de la modalitat de futbol.

El primer nivell d’aquests estudis capacita per dur a terme activitats d’iniciació al futbol i de promoció de la modalitat esportiva en categories infantils i en categories inferiors d’adults. També capacita per acompanyar l’equip durant la pràctica esportiva.

Té una durada de 455 hores (305 en un centre educatiu i 150 en un centre de treball). Si se supera el curs, s’obté el certificat de primer nivell de futbol.

El segon nivell capacita per ensenyar i entrenar futbolistes. Té una durada de 565 hores (365 en un centre educatiu i 200 en un centre de treball).

Aquests dos nivells es poden fer en un o dos cursos acadèmics.

Matèries i continguts que s’imparteixen

Els continguts s’organitzen en quatre blocs de crèdits teoricopràctics: el bloc comú, format per crèdits que constitueixen les bases científiques i psicopedagògiques necessàries per a l’inici, l’adaptació i el perfeccionament de l’especialitat; el bloc complementari, format per crèdits relacionats amb el coneixement de l’entorn social i els recursos tecnològics de l’àmbit de l’esport; el bloc específic, format per crèdits de caràcter científic, tècnic i pràctic corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat esportiva, i el bloc de formació pràctica, que es fa en centres on es poden aplicar els coneixements i les destreses adquirits.

Primer nivell 

Bloc comú

 • Bases Anatòmiques i Fisiològiques de l’Esport I
 • Bases Psicopedagògiques de l’Ensenyament i l’Entrenament I
 • Entrenament Esportiu I
 • Fonaments Sociològics de l’Esport
 • Organització i Legislació de l’Esport I
 • Primers Auxilis i Higiene en l’Esport

Bloc específic

 • Desenvolupament Professional I
 • Direcció d’Equips I
 • Metodologia de l’Ensenyament i l’Entrenament del Futbol I
 • Preparació Física I
 • Regles del Joc I
 • Seguretat Esportiva
 • Tàctica i Sistemes de Joc I
 • Tècnica Individual i Col·lectiva I

Bloc complementari

 • Terminologia Específica Catalana
 • Fonaments de l’Esport Adaptat
 • Bloc de formació pràctica

Segon nivell 

Bloc comú

 • Bases Anatòmiques i Fisiològiques de l’Esport II
 • Bases Psicopedagògiques de l’Ensenyament i l’Entrenament II
 • Entrenament Esportiu II
 • Organització i Legislació de l’Esport II
 • Teoria i Sociologia de l’Esport

Bloc específic

 • Desenvolupament Professional II
 • Direcció d’Equips II
 • Metodologia de l’Ensenyament i de l’Entrenament del Futbol II
 • Preparació Física II
 • Regles del Joc II
 • Tàctica i Sistemes de Joc II
 • Tècnica Individual i Col·lectiva II

Bloc complementari

 • Terminologia Específica Estrangera
 • Equipaments Esportius
 • Informàtica Bàsica Aplicada
 • Bloc de formació pràctica
Què necessito per accedir-hi

Per accedir al primer nivell cal complir els requisits següents:

 1. Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests requisits han de superar el curs específic per a l’accés a cicles de grau mitjà o una prova general d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.
 2. Superar una prova específica.

Per accedir al segon nivell cal haver aprovat el primer nivell de l’especialitat.

Fotografies
Quines són les sortides acadèmiques?

Les persones que superen el primer nivell o cicle inicial obtenen un certificat que els permet accedir:

Al segon nivell.

Les persones que superen el segon nivell o cicle final obtenen un títol de tècnic esportiu o tècnica esportiva, que els permet accedir:

A un cicle de grau superior d’ensenyaments esportius de la modalitat de futbol, si tenen el títol de batxiller o batxillera (o equivalent a efectes acadèmics) i acrediten els requisits esportius corresponents; a un cicle de grau superior de formació professional de la família d’activitats físiques i esportives, si en superen la prova d’accés amb 19 anys o els compleixen l’any de realització de la prova o bé tenen el títol de batxiller o batxillera, i al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que queden convalidades).

Quines són les sortides professionals?

Les persones que superen el primer nivell o cicle inicial obtenen un certificat que els permet accedir al món laboral:

 • Entrenador o entrenadora de futbol en categories infantils i en categories inferiors d’adults
 • Acompanyant de l’equip durant la pràctica esportiva
 • Promotor o promotora de futbol.

Les persones que superen el segon nivell o cicle final obtenen un títol de tècnic esportiu o tècnica esportiva, que els permet accedir al món laboral, en feines relacionades amb:

 • L’entrenament de futbolistes i equips,
 • L’entrenament especialitzat en el perfeccionament de l’execució tècnica i tàctica dels i de les futbolistes
 • La direcció de jugadors o jugadores i equips durant els partits de futbol,
 • L’arbitratge
Més informació:
Final Quiz