fbpx
93 886 15 55
info@seminarivic.cat

Estiu 2021

11 jul. 2022

35è curset d’estiu: teologia i espiritualitat del ministeri apostòlic presbiteral

  • Tindrà lloc aquesta setmana al Seminari Vic del dimarts, dia 12 al dijous, 14 de juliol

El Curset d’Estiu, que es promou des del Bisbat de Vic de forma anual, enguany proposa un espai de reflexió teològica i pastoral. Per a l’edició d’aquest estiu es compta amb la presència del Dr. Ángel Cordovilla, professor de la Universitat de Comillas.

El tema escollit no és casualitat, doncs matné una relació directa al moment que viu la diòcesi de Vic: la celebració del Sínode Diocesà. Tot el camí realitzat en els grups sinodals i el que es farà en l’Assemblea Sinodal, que començarà el setembre vinent, “ha d’abocar a una nova crida a l’acció missionera en aquesta nostra terra. L’acció evangelitzadora és pròpia de tot cristià, per raó del seu baptisme i confirmació. La comesa pròpia dels ministeris ordenats és la d’estar al servei de la santedat i de la missió de tots els cristians”, així ho expressa Romà Casanova Casanova, bisbe de Vic.

Reflexionar amb profunditat quins són els reptes que els sacerdots tenen en aquest moment de la nostra societat i de l’Església, i fer-ho des de la identitat més pregona i en comunió eclesial, ens farà molt de bé a tots: laics, religiosos, diaques, preveres i bisbes.

PROGRAMA:

DIA 12  ·  Context cultural i eclesial del ministeri
DIA 13 ·   Dimensions fonamentals: Deixeble, apòstol, germà, home
DIA 14 ·   La vida i l’exercici ministerial: Paraula, eucaristia, pastoral i espiritualitat

Les tres sessions seguiran l’horari següent:

10:00 – 11:30 Pregària / Ponència / Diàleg
11:30 – 12:00 Descans
12:00 – 13:30 Ponència / Diàleg 14:00 Dinar (opcional)

INSCRIPCIONS:

Tel. 93 883 26 55 / registre@bisbatvic.org

El programa en PDF es pot descarregar aquí