fbpx
93 886 15 55
info@seminarivic.cat

Formació

15 nov. 2022

El servei de monitoratge que ofereix el Seminari Vic es presenta a les famílies de l’escola Vedruna Escorial de Vic

El Seminari Vic, com equipament formatiu, ofereix un servei de monitoratge adreçat als centres escolars i en aquest cas, ahir es va presentar a les famílies de l’escola Vedruna Escorial de Vic tal servei des de la mà de la coordinació pedagògica de monitoratge, Hermínia Bau i Aymerich.

Aquest servei se centra amb un equip de 20 professionals, que amb la seva formació i experiència, acompanyen als infants i joves en un moment d’aprentatge centrada en el temps de dinar i d’esbarjo també clau en el projecte educatiu del centre.

El servei de monitoratge del Seminari Vic a l’escola es caracteritza en saber detectar quines són les línies educatives de l’escola amb la finalitat de mantenir la màxima continuïtat. En aquest cas els objectius del menjador escolar se centren en:

Atenció personalitzada per a tots els infants que ho requereixin: atendre les dietes específiques d’intoleràncies i/o al·lèrgies

•Adquisició de bons hàbits que permet l’empoderament i autonomia de l’infant.

Espais i instal·lacions òptimes per “compartir moments positius

Activitats de lleure conduïdes i que tothom hi estigui a gust

El Seminari Vic, enguany també ha obert una nova línia de servei de monitoratge a l’escola Vedruna Tona amb una desena de professionals que també acompanyen.