fbpx
93 886 15 55
info@seminarivic.cat

Cultura al Pati

16 juny 2021

El Seminari Vic acull un dels primers congressos on es recupera la presencialitat

/
Publicat per
/
Comentaris0
/
Una jornada dedicada a l’atenció de les ferides i promogut per l’Hospital Universitari Santa Creu de Vic

El passat divendres, i amb diferents espais de què disposa el Seminari Vic, es va acollir una jornada dedicada a l’atenció de les ferides, promogut per l’Hospital Universitari Santa Creu de Vic, com a centre de referència en el tractament de difícil curació. Aquesta trobada científica anual està promoguda amb el suport del grup de recerca en Reparació i Regeneració Tissular (TR2Lab).

Tal com explica la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic (FHSC), és dels primers congressos on es recupera la presencialitat, tot i que s’ha pogut seguir per primera vegada de forma telemàtica. L’objectiu d’aquesta jornada és contribuir a la millora de la curació de les ferides a través d’activitats formatives i de divulgació científica i promoure una visió territorial amb la implicació de tots els entorns assistencials per millorar els resultats en els pacients.

Entre les novetats de la jornada, va destacar la conferència del Dr. Gregory Schultz, professor de la Universitat de Florida, sobre l’estat actual de coneixement sobre el biofilm i la seva repercussió en la cicatrització de les ferides.

En les diverses ponències i taules rodones, es van abordar aspectes com l’avaluació i el tractament de les ferides infectades segons el seu grau de contaminació i es van impartir tallers pràctics sobre la presa de mostres, la utilització d’apòsits antimicrobians, i la valoració de la ferida i la identificació de criteris clínics d’infecció.

Una unitat acreditada

La Unitat Clínica de Ferides de l’Hospital de la Santa Creu està acreditada com a Unitat Excel·lent per part del Grup Nacional per a l’estudi i assessorament d’Úlceres per pressió i ferides cròniques (GNEAUPP). Només dos hospitals de Catalunya i tres a Espanya compten amb aquesta distinció, que acredita que disposen d’uns alts estàndards de qualitat en el tractament de ferides. Aquesta unitat és un model d’atenció integrada en què hi participen també professionals del Consorci Hospitalari de Vic i on la recerca és compartida amb la UVic-UCC.

En els últims anys, el nombre de malalts i de ferides ateses a la UCF s’ha multiplicat. Es calcula que prop del 2% de la població tindrà una úlcera o ferida crònica al llarg de la seva vida. Es tracta d’un problema que afecta sobretot la gent gran i que comporta greus afectacions en la vida diària.